• Twoja lista
    Lista porównywania jest pusta
MONTAŻ I SERWIS FILTRÓW - WARSZAWA, ŁÓDŹ ORAZ CAŁA POLSKA (+48) 730 061 746

Poniedziałek-Piątek
09:00-17:00

Regeneracja złoża Crystal Right®

Złoże Crystal Right® Oferuje sprawdzoną technologię do usuwania z wody jonów żelaza (Fe) i manganu (Mn). Ważne jest dobranie właściwego typu i odpowiedniej ilości złoża. Niektóre wody gruntowe zawierają w sobie znaczne ilości rozpuszczonych gazów lub/i żelaza w formie organicznej. Powodują one stopniową redukcję zdolności jonowymiennej (pojemności) złoża. Większość gazów usuwana jest ze złoża podczas standardowej regeneracji tj. przy użyciu soli – NaCl. Jednak niektóre gazy (szczególnie CO2) nie są usuwane ze złoża i stopniowo z cyklu na cykl wolno zmniejszają jego zdolność jonowymienną. Aby przywrócić złożu pełną zdolność jonowymienną należy usunąć zanieczyszczenia, które nie są usuwane przy standardowej regeneracji solą – NaCl. Pełna zdolność jonowymienna złoża może zostać przywrócona przez regenerację Węglanem Sodu – Na2CO3 zwanym popularnie Soda Ash – tzw. Regeneracja szokowa. Po regeneracji złoża przez tzw. regenerację szokową, przy pomocy Soda Ash należy zregenerować złoże metodą standardową za pomocą solanki – roztworem NaCl. Jeżeli ma  miejsce stopniowa redukcja zdolności jonowymiennej złoża zalecana jest okresowa regeneracja za pomocą Soda Ash jeszcze przed pojawieniem się widocznych objawów redukcji zdolności jonowymiennej – tzw. Regeneracja prewencyjna.

                                                               

 REGENERACJA PREWENCYJNA SODĄ ASH

Regeneracja prewencyjna prowadzona jest roztworem Soda Ash o odpowiednim stężeniu (na każdy litr wody należy dodać 200 g Węglanu Sodu w formie stałej). Użycie ciepłej wody oraz

mieszanie ułatwia proces rozpuszczania się stałego Węglanu Sodu. Odpowiednia ilość tak sporządzonego roztworu dodawana jest do zbiornika solanki gdzie znajduje się już rozpuszczona sól i następnie uruchamia się ręcznie normalny proces regeneracji złoża, podczas którego

mieszanina solanki i roztworu Soda Ash zostanie zassana i przepuszczona przez złoże Crystal RightTM. Zaleca się wlewanie roztworu Soda Ash do zbiornika solanki przez studnię zaworu solankowego (od góry). Stosować 2 litry roztworu Soda Ash na 1 CF złoża (1 CF = 28,3 litra).

 

 REGENERACJA SZOKOWA SODĄ ASH

Roztwór Soda Ash przygotowuje się tak samo jak do regeneracji prewencyjnej (patrz wyżej).

Różnica polega na tym, że w przypadku regeneracji szokowej, roztwór Soda Ash nie jest mieszany z solanką, ale zasysany jest na złoże bezpośrednio ze zbiornika, w którym został sporządzony. Najprościej można to zrobić przez odłączenie wężyka solanki od zaworu solanki i zanurzenia go w roztworze Soda Ash.

 

  1. Pierwszym krokiem w regeneracji szokowej jest ręczne uruchomienie regeneracji i przeprowadzenie normalnego płukania wstecznego złoża (backwash).

 

  1. Następnie przy drugim etapie regeneracji tzn. „zasysania solanki” pozwolić na całkowite zassanie roztworu Soda Ash ze zbiornika roztworu, a następnie szybko podłączyć wężyk solanki ponownie do zaworu solanki co pozwoli na kontynuację regeneracji, ale już roztworem soli – NaCl.

 

Wskazówka:

Prawidłowość przebiegu regeneracji tzw. regenerację szokową obserwuje się za pomocą pomiaru pH wody odpływającej do studzienki ściekowej (pH wody przepływającej przez złoże podczas etapu „zasysania”). Uwalniający się dwutlenek węgla – CO2 powoduje znaczny spadek pH wody płuczącej.

Roztwór: 200 gram Na2CO3 na 1 litr wody

Dozowanie: 2 litry roztworu na 1 CF złoża (1 CF = 28,3 litra)

Uwaga: Zaleca się aby regeneracja prewencyjna i szokowa przeprowadzana była przez przeszkolony personel (instalator lub dealer). Nie zaleczmy wykonywania tego typu działań na własną rękę gdyż mogą być niebezpieczne dla zdrowia lub/i życia .

Zaloguj się aby dodać komentarz
captcha
Twój komentarz zostanie opublikowany po moderacji administratora
Filtr
Znalezione 5 
Potwierdzić
Aby dodać element do listy życzeń, należy