• Twoja lista
    Lista porównywania jest pusta

Poniedziałek-Piątek
09:00-17:00


OSZCZĘDZAMY WODĘ! WYSOKIE RABATY NA INTELIGENTNE STEROWNIKI!!!

Wykonujemy darmowe badania wody Wykonujemy badania wody wodociągowej, ze studni Indywidualny dobór systemu uzdatniania, do twojego mieszkania
Raty na markę filtrów Bregus
Wymieniając stary system filtrowania, otrzymasz rabat

Regeneracja złoża Crystal Right®

Złoże Crystal Right® Oferuje sprawdzoną technologię do usuwania z wody jonów żelaza (Fe) i manganu (Mn). Ważne jest dobranie właściwego typu i odpowiedniej ilości złoża. Niektóre wody gruntowe zawierają w sobie znaczne ilości rozpuszczonych gazów lub/i żelaza w formie organicznej. Powodują one stopniową redukcję zdolności jonowymiennej (pojemności) złoża. Większość gazów usuwana jest ze złoża podczas standardowej regeneracji tj. przy użyciu soli – NaCl. Jednak niektóre gazy (szczególnie CO2) nie są usuwane ze złoża i stopniowo z cyklu na cykl wolno zmniejszają jego zdolność jonowymienną. Aby przywrócić złożu pełną zdolność jonowymienną należy usunąć zanieczyszczenia, które nie są usuwane przy standardowej regeneracji solą – NaCl. Pełna zdolność jonowymienna złoża może zostać przywrócona przez regenerację Węglanem Sodu – Na2CO3 zwanym popularnie Soda Ash – tzw. Regeneracja szokowa. Po regeneracji złoża przez tzw. regenerację szokową, przy pomocy Soda Ash należy zregenerować złoże metodą standardową za pomocą solanki – roztworem NaCl. Jeżeli ma  miejsce stopniowa redukcja zdolności jonowymiennej złoża zalecana jest okresowa regeneracja za pomocą Soda Ash jeszcze przed pojawieniem się widocznych objawów redukcji zdolności jonowymiennej – tzw. Regeneracja prewencyjna.

                                                               

 REGENERACJA PREWENCYJNA SODĄ ASH

Regeneracja prewencyjna prowadzona jest roztworem Soda Ash o odpowiednim stężeniu (na każdy litr wody należy dodać 200 g Węglanu Sodu w formie stałej). Użycie ciepłej wody oraz

mieszanie ułatwia proces rozpuszczania się stałego Węglanu Sodu. Odpowiednia ilość tak sporządzonego roztworu dodawana jest do zbiornika solanki gdzie znajduje się już rozpuszczona sól i następnie uruchamia się ręcznie normalny proces regeneracji złoża, podczas którego

mieszanina solanki i roztworu Soda Ash zostanie zassana i przepuszczona przez złoże Crystal RightTM. Zaleca się wlewanie roztworu Soda Ash do zbiornika solanki przez studnię zaworu solankowego (od góry). Stosować 2 litry roztworu Soda Ash na 1 CF złoża (1 CF = 28,3 litra).

 

 REGENERACJA SZOKOWA SODĄ ASH

Roztwór Soda Ash przygotowuje się tak samo jak do regeneracji prewencyjnej (patrz wyżej).

Różnica polega na tym, że w przypadku regeneracji szokowej, roztwór Soda Ash nie jest mieszany z solanką, ale zasysany jest na złoże bezpośrednio ze zbiornika, w którym został sporządzony. Najprościej można to zrobić przez odłączenie wężyka solanki od zaworu solanki i zanurzenia go w roztworze Soda Ash.

 

  1. Pierwszym krokiem w regeneracji szokowej jest ręczne uruchomienie regeneracji i przeprowadzenie normalnego płukania wstecznego złoża (backwash).

 

  1. Następnie przy drugim etapie regeneracji tzn. „zasysania solanki” pozwolić na całkowite zassanie roztworu Soda Ash ze zbiornika roztworu, a następnie szybko podłączyć wężyk solanki ponownie do zaworu solanki co pozwoli na kontynuację regeneracji, ale już roztworem soli – NaCl.

 

Wskazówka:

Prawidłowość przebiegu regeneracji tzw. regenerację szokową obserwuje się za pomocą pomiaru pH wody odpływającej do studzienki ściekowej (pH wody przepływającej przez złoże podczas etapu „zasysania”). Uwalniający się dwutlenek węgla – CO2 powoduje znaczny spadek pH wody płuczącej.

Roztwór: 200 gram Na2CO3 na 1 litr wody

Dozowanie: 2 litry roztworu na 1 CF złoża (1 CF = 28,3 litra)

Uwaga: Zaleca się aby regeneracja prewencyjna i szokowa przeprowadzana była przez przeszkolony personel (instalator lub dealer). Nie zaleczmy wykonywania tego typu działań na własną rękę gdyż mogą być niebezpieczne dla zdrowia lub/i życia .

Zaloguj się aby dodać komentarz
captcha
Twój komentarz zostanie opublikowany po moderacji administratora
Filtr
Znalezione 5 
Potwierdzić
Aby dodać element do listy życzeń, należy